KŁUDNO. 06.12.2005

 

                     SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  OTWARTYCH

               KLASA I -  KSZTAŁCENIE  ZINTEGROWANE 

 

 

 

TEMAT: MIKOŁAJKOWE TRADYCJE.

 

 

DZIAŁ PROGRAMU: Ja i moja rodzina.

 

HASŁO PROGRAMOWE:

1.     Tradycje rodzinne.

2.    Kontakty w rodzinie: kultura współżycia, wzajemne planowanie sposobu spędzania świąt.

 

CEL OGÓLNY

- poznawanie mikołajkowej tradycji

 

CELE TAKSONOMICZNE

 

Uczeń potrafi:

- wie na czym polega mikołajkowa tradycja,

- rozumie strukturę zadania tekstowego,

- dodaje i odejmuje w zakresie 9 na liczmanach i bez,

- potrafi rytmicznie przedstawić zdanie pytające,

- umie wyszukać wyraz i uzupełnić nim zdanie,

- prawidłowo układa wyrazy z rozsypanki literowej,

 

CELE WYCHOWAWCZE

 

Uczeń potrafi:

- czuć radość z obdarowywania upominkami i z otrzymywania upominków,

- rozumieć potrzebę wzajemnego tworzenia tradycji świątecznych.

Metody pracy: praca z tekstem, pokaz – obserwacja, podająco –       problemowo- eksponująca, działania praktycznego, twórcza, krąg uczuć.

 

Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna, indywidualnie zróżnicowana, grupowa.

 

Środki dydaktyczne: plansza z choinką, wycięte z kartonu gwiazdki, sylwety Mikołaja(dla każdego dziecka), rozsypanka literowa, zdania z lukami, wyrazy do uzupełniania zdań, tekst pt. „Mikołajki”, karta pracy ucznia, liczmany – gwiazdki, choinki, przybory do malowania, 2 duże sylwety Mikołaja, plastelina, magnetofon, kasety

                      z piosenkami.

 

Integracja treści: edukacja społeczno-przyrodnicza, polonistyczna

z elementami kultury, matematyczna, muzyczna, plastyczna, motoryczno-ruchowa.

 

Czas trwania – jeden dzień.

 

                            Przebieg zajęć

 

1.Swobodne wypowiedzi uczniów o wymarzonych upominkach

   od Mikołaja.

- czy pamiętacie swoje prezenty od Mikołaja z ubiegłego roku?

- o jakim prezencie od Mikołaja marzycie?

Każdy z was weźmie sobie jedną gwiazdkę i narysuje na niej swój     wymarzony prezent a potem gwiazdkę naklei na choince.

2.Omówienie prezentów, które chciałyby dostać dzieci.

- usiądźcie przed choinką, porozmawiamy o waszych marzeniach.

3.Słuchanie opowiadania nauczyciela o mikołajkowej tradycji

   obdarowywania prezentami.

4.Nauka piosenki „Dziadzio Mikołaj”.

  - słuchanie piosenki z kasety magnetofonowej;

  - rytmiczne powtarzanie tekstu piosenki;

  - próba śpiewania z akompaniamentem muzycznym;

5.Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji w podręczniku.

  - co dzieje się w klasie Oli?

  - jak wygląda Mikołaj na obrazku?

  - czy wam przynosił prezenty tak samo ubrany Mikołaj?

  - jaki nastrój panuje wśród dzieci?

6.Głośne czytanie tekstu „Mikołajki’’ przez dobrze czytające dzieci.

7. Wizyta Mikołaja w klasie, (nauczyciel z rodzicami wcześniej przygotowuje upominki dla dzieci w określonej kwocie – każdy rodzic swojemu dziecku).

  - wręczenie upominków;

  - oglądanie prezentów, dzielenie się wrażeniami;

  - zaśpiewanie Mikołajowi piosenki „Dziadzio Mikołaj”;

  - podziękowanie i pożegnanie Mikołaja.

8. Zestawienie prezentów mikołajkowych klasy Oli z prezentami      otrzymanymi przez dzieci.

  - czy wasze prezenty podobne są do upominków dzieci

  z podręcznika?

9. Uzupełnianie zdań z lukami podanymi wyrazami.

Do naszej klasy …………….. (przyszedł) Mikołaj.

Podarował każdemu piękny ……………..(prezent).

Dużo zdrowia i sukcesów życzy ……………(Mikołaj).

Mikołajki to ……….. (piękny) i miły ……………. (zwyczaj).

10. Układanie wyrazów z rozsypanki literowej i podpisywanie maskotek znajdujących się w podręczniku.

     ż b a a,    j ż e,    ż  a  r  f  a  y,     ż  ł   ó  w (karta pracy ucznia).

11. Projektowanie stroju dla Mikołaja – praca zbiorowa.

     - podzielcie się na dwie grupy, będziemy projektować strój dla Mikołaja. Każdy może wykorzystać kredki, mazaki, plastelinę, farby. Pamiętajcie o zaplanowaniu swojej pracy.

12. Ocena strojów przez rodziców.

     - pokażcie swoje projekty rodzicom, myślę, że chętnie je obejrzą (rodzice wypowiadają swoje opinie – oczywiście pozytywne, nauczyciel słownie ocenia pracę, zaangażowanie dzieci i sposób wykonania).

13. Manipulacyjne rozwiązywanie zadania tekstowego

z wykorzystaniem prezentów przyniesionych przez Mikołaja.

Mikołaj ma w worku maskotki: 4 żyrafy, 3 jeże i 2 żabki. Ile maskotek ma Mikołaj w worku?

 

           ………………………………………………………

 

Mikołaj ma w worku ………. maskotek.

(dzieci przeliczają zabawki i zapisują obliczenie na karcie ucznia).

14. Rytmiczne czytanie zdania pytającego o Mikołaju

     – uwzględnienie ćwierćnut i ósemek (karta pracy ucznia).

Mi-ko-ła    -   ju,     Mi-ko-ła    -    ju,    co ty nam     przy  - no -  sisz?

 

15. Zadanie pracy domowej. Kolorowanie Mikołaja według kodu

 – utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie liczby 9.

16. Ewaluacja zajęć. Każdy z was dostanie dwie narysowane buzie. Komu podobały się dzisiejsze zajęcia, narysuje buzię uśmiechniętą, komu nie – buzię smutną.

 

 

17. Pożegnanie rodziców.

     - wstaniemy wszyscy i pożegnamy waszych rodziców.